Eindejaarwensen van Vincent Yserbyt, gedelegeerd bestuurder.

woensdag 23 december 2020

Geachte Relatie,
Beste Klant,

Bij het einde van dit uitzonderlijke jaar wens ik u een warme Kerst toe en een gezond, bemoedigend en perspectiefvol 2021

Ik dank u voor uw vertrouwen tijdens het afgelopen jaar in Group Ghistelinck. Dankzij dit sterke vertrouwen in onze onderneming, en uw grote interesse in onze producten en diensten, hebben wij de economische en financiële schade aan ons bedrijf ruimschoots kunnen beperken en kijken wij vol overtuiging uit naar een groei in 2021.

We hebben allen veel geleerd uit het afgelopen jaar. Geleerd hoe je het moet doen en ook geleerd hoe je het niet moet doen. De veerkracht van onze economie en samenleving werd enorm getest. Ook de uitdagingen waarmee de Group Ghistelinck te maken heeft gehad heeft ons als bedrijf geweldig op de proef gesteld en hierdoor nog sterker gemaakt. Mijn respect en dankbaarheid voor onze medewerkers heeft de overtreffende trap bereikt. Zij hebben, binnen de moeilijke lijnen van de wetgeving en regelgeving, het beste van zichzelf gegeven om u als klant te blijven dienen en het bedrijf recht te houden.

Naast een boodschap van dank aan u, en aan onze medewerkers, wil ik ook een boodschap meegeven van hoop.

Ondanks een jaar 2020 met veel ellende in alle vormen moeten we oog hebben voor het geluk dat we dagelijks mogen ervaren maar dat we helaas als normaal hebben leren beschouwen. We leven in een tijd waar we reeds zeer lang van vrede en vrijheid kunnen genieten. Deze lange periode is uitzonderlijk wanneer we terugblikken naar onze geschiedenis. Ondanks avondklokken en lange rijen voor de winkels, mondmaskers en entertainment dat op slot is, is er nog steeds vrede en vrijheid voor elk van ons. Er is ook geen hongersnood. In de huidige pandemie met haar ongemakken moeten we liefdevol en verdraagzaam met elkaar omgaan. Alles kan altijd beter en anders, vooral achteraf bekeken. We hoeven niet te blijven stil staan bij wat fout gelopen is in onze maatschappij, maar op zoek gaan naar inspiratie en wijsheid. Beleidsmakers, ook ondernemers, moeten mild zijn met uitspraken, want uitspraken leiden tot handelingen, en bepaalde handelingen kunnen veel kapot maken. In elke crisis zijn compromissen nodig. Compromissen zijn uiterst noodzakelijk, want in onze Westerse wereld is het toegestaan om een mening te hebben, en elke mening is verschillend. Vandaar dat compromissen nodig zijn om mensen te verbinden en hierdoor zaken in beweging kunnen worden gebracht.

2021 wordt een beter jaar, het kan niet anders. Ik hoop dat u in de komende dagen uit kleine dingen warmte kan putten, zodat dit de afwezigheid van velen van uw dierbaren met Kerst en Nieuw eventjes kan verzachten. We geraken er samen uit .

Ook volgend jaar kan u op mij en onze medewerkers rekenen. Ook volgend jaar zullen we u aangenaam verrassen, met fantastisch nieuwe producten, met nieuwe digitale diensten, met verbluffende projecten, met het grote professionalisme van onze medewerkers, en dit alles op een manier die eigen is aan het DNA van Group Ghistelinck : mensgericht en vriendelijk, doeltreffend en correct.

Zorg goed voor uzelf en voor de anderen.

Vincent Yserbyt
Gedelegeerd Bestuurder