Samenwerking tussen de Ghistelinck Group en John Calemeyn​.

maandag 05 februari 2018

Geachte relatie,

Via deze weg informeren wij u dat de nevenactiviteiten van John Calemeyn, buiten de Ghistelinck Group, een omvang aangenomen hebben die voortaan zijn volle aandacht zullen vergen.

Het leek ons bijgevolg correct dat er een keuze zou gemaakt worden en daarom werd in onderling overleg besloten om met ingang van 5 februari 2018 de samenwerking tussen de Ghistelinck Group en John Calemeyn stop te zetten.

In afwachting van een opvolger zullen de taken tijdelijk waargenomen worden door Vincent Yserbyt.

Wij danken John voor de jarenlange samenwerking en wensen hem alle succes toe in de toekomst.

Vincent Yserbyt: Gedelegeerd Bestuurder

Marc Van Herreweghe, Voorzitter: De voltallige Raad van Bestuur